Kategória hier s číslami obsahuje najdôležitejšie hry pre deti, ktoré ešte nechodia do školy alebo do nej práve nastúpili.

Prečo sú hry s číslami také dôležité?

Akonáhle ide dieťa do školy alebo sa na vstup do školy pripravuje, rodičia sa okamžite začnú starať o to, ako sa naučí učivo základnej školy. Prečo je to také dôležité?

V základnej škole dieťa získava základné vedomosti, na základe ktorých sa bude budovať jeho ďalšie vzdelávanie. A od toho, ako si tieto vedomosti správne a pevne osvojí, bude závisieť, či v budúcnosti dosiahne úspech.

Tieto základné zručnosti zahŕňajú znalosť písmen a číslic. Ak si dieťa dobre zapamätá písmená a naučí sa ich rozlišovať, bude pre neho jednoduchšie naučiť sa čítať a písať. Ak sa dieťa dobre naučí čísla, potom mu v budúcnosti nebude robiť ťažkosti štúdium matematických úkonov, tabuľka násobenia a všetky následné matematické vedomosti.

Kategória hier s číslami obsahuje hry, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu naučiť sa čísla a zapamätať si ich.

Aké druhy hier s číslami máme v ponuke?

Dieťaťu sa oveľa ľahšie osvojujú vedomosti v procese hry, pretože hrová činnosť je u predškoláka vedúcim typom aktivity. Hravou formou, pomocou hier s číslami, sa dieťa naučí čísla, číslice, poradie čísel a základy počítania.

Úlohy hier s číslami môžu byť veľmi rôzne.

Existujú hry, v ktorých dieťa musí nájsť určité číslo medzi ostatnými. Existujú aj hry, v ktorých je potrebné vylúčiť z množstva čísel číslo, ktoré nezapadá do určitých parametrov.

V niektorých hrách bude musieť dieťa usporiadať čísla v určitom poradí, ale sú aj také, v ktorých bude musieť nájsť požadované číslo na klávesnici a zadať ho do špeciálneho poľa.

K čomu slúžia hry s číslami?

Kategória hier s číslami obsahuje vzdelávacie a náučné hry. Okrem toho, že dieťa učia, poskytujú určité vedomosti, takéto hry prispievajú aj k rozvoju dieťaťa. Hraním rôznych žánrov číselných hier si dieťa rozvíja pozornosť a trénuje pamäť. Deti, ktoré často hrajú tento druh hier, rozvíjajú svoje myslenie, učia sa analyticky myslieť.

Keďže hry s číslami majú rôzne úrovne obtiažnosti, môžu byť s každou novou úrovňou náročnejšie. Často dieťa, aby splnilo úlohu, musí rýchlejšie reagovať, využiť skôr získané vedomosti.

Neustále opakovanie tých istých činností, ale v rôznych podmienkach a dejoch, je cvičenie, ktoré nenudí. Dieťa sa baví, ale nenudí sa pri monotónnych úlohách. Medzitým sa získané zručnosti upevňujú cieleným opakovaním cvičení.

Často hry s číslami sprevádzajú známe postavičky z kreslených filmov alebo televíznych seriálov, ktoré deti tak milujú. Takéto hry majú pestrú grafiku, zaujímavý dizajn, takže deti upútajú pestrými farbami a množstvom zaujímavých dekorácií. Medzi číselnými hrami je veľa logických hier, ktoré sú vytvorené vo forme hádaniek a hlavolamov.