Vyvíjame sa celý život. Tento proces sa začína v detstve a nezastaví sa až do konca života. vedci tvrdia, že je lepšie, ak sa začneme vyvíjať skôr ako neskôr. Pomôže nám to stať sa v živote úspešnejšími. V mnohých ohľadoch rozvoju detí pomáhajú vzdelávacie hry, ktoré vývojári vytvárajú na rozvojové a vzdelávacie účely.

Rozvojový potenciál majú takmer všetky online hry. Každá hra je nevyhnutne zameraná na zdokonaľovanie zručností človeka’. Ale tie hry, ktoré vyvinuli tvorcovia hier spolu s učiteľmi, sú zamerané na to, aby sa dieťa pri hraní takejto hry aj niečo nové naučilo.

Čo môžu vzdelávacie hry naučiť?

Hry z tejto kategórie sú zamerané na formovanie vedomostí, zručností dieťaťa, ktoré mu potom budú užitočné pri štúdiu v škole. Z toho je zrejmé, že základom takýchto hier sú vedomosti, ktoré človek potrebuje na to, aby mohol získať ďalšie vedomosti.

Existujú vzdelávacie hry, ktoré dieťa naučia abecedu. Pomocou takýchto hier dieťa strávi zábavu a užitočne sa učí písmená abecedy, zapamätá si, ako vyzerajú a ako sa nazývajú. Po osvojení písmen hry pomocou kontrolného mechanizmu, ktorý je v nich zabudovaný, skontrolujú stupeň osvojenia vedomostí a ponúknu hráčovi prejsť do fázy skladania slov z týchto písmen.
Tak isto je to aj s matematikou. Najprv sa dieťa naučí čísla a číslice, ktoré označujú. Potom prejde na zložitejšiu úroveň: začne sa učiť, ako s týmito číslami vykonávať jednoduché aritmetické operácie.

Na štúdium dieťaťa okolitého sveta sú okrem matematiky a jazyka zamerané aj vzdelávacie hry. Existuje veľa možností na rozvoj hier, pomocou ktorých sa dieťa naučí rozlišovať a pomenovať farby, zeleninu, ovocie. Pomocou takýchto hier sa naučí kresliť geometrické tvary a zistiť ich názvy.

Aké žánre sú zastúpené vo vzdelávacích hrách?

Žánre, v ktorých sú vzdelávacie hry zastúpené, môžu byť veľmi rozmanité. Keďže dieťa môže byť akéhokoľvek temperamentu, malo by si vybrať hru, ktorá ho zaujme a neunaví.

Ak má dieťa pokojnú povahu, potom sú preň vhodnejšie logické a pokojné hry. Ak je však dieťa neposedné, nedokáže ani minútu pokojne sedieť, treba mu a vzdelávacie hry vybrať rovnaké. Budú mu vyhovovať chodecké hry, v ktorých bude zbierať čísla ukryté na lesnej čistinke. Vhodné sú pre neho hry v žánri strieľačky, kde bude loviť chyby, ktoré sa uzavreli v slovách.

Tvorivé hry

Existujú aj hry kreatívneho zamerania, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti dieťaťa’. Ide o hry na kreslenie, obliekanie a vyfarbovanie. Počas hry sa dieťa učí vyberať farby a materiály, rozhodovať sa. Rozvíja si tiež umelecký vkus a priestorové myslenie, schopnosť kombinovať farby a textúry.

Deti majú tieto hry veľmi rady. Sú atraktívne, pretože po osvojení si určitých zručností má dieťa možnosť otestovať sa a byť hrdé na svoje úspechy.