Čo je pre deti v škole najťažšie? Samozrejme, tabuľka násobenia. V spomienkach na detstvo len málokto z nás môže povedať, že tabuľku násobilky dostal ľahko a jednoducho. Všetci ostatní nad ňou museli stráviť mnoho dní a nocí.

K čomu slúžia hry na násobenie?

Hry v žánri násobilky boli vymyslené práve preto, aby pomohli deťom naučiť sa tabuľku násobenia. Na rozdiel od školských úloh však bude proces učenia zábavný a zaujímavý a spoločnosť vám budú robiť obľúbené postavičky z rozprávok a filmov.

Hry na násobenie poskytujú príležitosť nielen naučiť sa tabuľku násobenia, ale aj vyskúšať si, aké silné boli vaše vedomosti.
Existuje jedna dôležitá zásada, podľa ktorej sa vaše dieťa bude dobre učiť a bude mať vysokú matematiku: malo by poznať tabuľku násobenia tak dobre, že bude automaticky dávať správne odpovede. Hry na násobenie sú veľkou pomocou pri zapamätaní si tabuliek násobenia.

Aké sú typy hier na násobenie?

Hry v žánri hier na násobenie sa delia na niekoľko typov.

Existujú vzdelávacie hry na násobenie. V takýchto hrách sa budete učiť tabuľku násobenia. Proces učenia v hre je postavený postupne, postupne, pričom zostáva čas a možnosť na upevnenie vedomostí, opakovanie cvičení.

Existujú aj náučné hry na násobenie, v ktorých má hráč možnosť naučiť sa tabuľku násobenia, prejsť nácvikovým procesom na upevnenie získaných vedomostí. Akékoľvek vedomosti sa zabezpečujú neustálym tréningom a precvičovaním.

Existujú aj hry na násobenie, ktoré sú zamerané na výchovu dieťaťa k využívaniu získaných vedomostí v praxi. V takýchto hrách ponúkajú plnenie úloh na násobenie, riešenie zábavných hádaniek alebo riešenie hlavolamu, ktorý sa dá vyriešiť len pri znalosti tabuľky násobenia.

Existujú kontrolné hry na násobenie, ktoré sú určené na overenie úrovne znalostí tabuľky násobenia hráčov’. Takéto hry majú charakter testu, pričom herné úlohy sú zostavené tak, že hráč nebude môcť dosiahnuť cieľ hry, kým neodpovie správne.

Existujú aj kombinované hry na násobenie, v ktorých sa proces učenia spája s procesom kontroly a navrhujú sa možnosti tréningu v získaných vedomostiach.

Hry na násobenie predstavujú zábavné a živé učenie.

V žánri hier na násobenie sú zvyčajne zastúpené rozvojové hry. S ich pomocou sa malé deti hravou formou môžu naučiť najjednoduchšie aritmetické operácie. To im veľmi pomôže pri štúdiu v škole.

Vzdor tomu, že tabuľka násobenia sa objavila už dávno, za čias Pytagora, preto je jej druhý názov “Pytagorova tabuľka”, stále zostáva hlavným prvkom, na ktorom je založená celá veda o aritmetike.

Pozornosť venovaná štúdiu tabuľky násobenia je preto nielen možná, ale aj potrebná.

Učitelia nebudú vášmu dieťaťu vyčítať, že trávi všetok voľný čas hraním hier, ak sa bude hrať hry na násobenie. Je to práve prípad, keď čím dlhšie sa hrá, tým väčší má z toho úžitok.