Subway Runner

104
1
Subway Runner

O hre «Subway Runner»

Každé povolanie v našom svete je žiadané, niektoré možno menej často a iné častejšie, ale sú aj povolania, ktoré sú spojené s nebezpečenstvami pri výkone svojich pracovných povinností. Patria k nim hasiči, policajti, horolezci a mnohí ďalší. My vám povieme o povolaní podzemného mechanika, ktorý pracuje v podzemí. Medzi jeho povinnosti patrí monitorovanie stavu všetkých mechanizmov, ktoré zabezpečujú prevádzku metra. Okrem toho musí neustále monitorovať všetky núdzové situácie, napríklad nehody. Ak sa zrazu niekde niečo stane a niektorý mechanizmus zlyhá alebo nefunguje správne, vyšle sa signál na jeho diaľkové ovládanie. V takom prípade musí vyraziť na miesto udalosti a odložiť všetky ostatné záležitosti, pretože môžu byť ohrozené životy ľudí.

Sledujte, ako hrať: