Bomb Prank

2
0
Bomb Prank

O hre «Bomb Prank»

Bože môj! Bomba čoskoro vybuchne! Držte sa od všetkých ďalej a utekajte pred tým, kto ju má! Nenechajte sa zničiť. Bomb Prank je zábavná a extrémna hra pre tých, ktorí sa radi zabávajú. Nedovoľte, aby ste sa stali obeťou výbuchu. Bež po poli, kam chceš, ako chceš, len sa drž ďalej od bomby, pretože tá môže kedykoľvek vybuchnúť! Na určitom poli sa nachádza niekoľko hráčov. Každý ovláda svoju postavu. Na začiatku má jeden z nich v rukách bombu. Jeho úlohou je odovzdať ju ostatným tak, aby nezabil sám seba. Ak ju odovzdal vám, musíte ju okamžite odovzdať inému hráčovi. Keď bomba vybuchne, hráč, ktorý ju držal v rukách, prehráva. S každou novou úrovňou pribúda viac hráčov a viac bômb. Vaša úloha zostáva rovnaká - snažte sa bomby za žiadnych okolností nedotknúť!

Sledujte, ako hrať: