Τα παιχνίδια πληκτρολόγησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τη θέση των γραμμάτων και των συμβόλων στο πληκτρολόγιο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθει ένας ενήλικας πώς να πληκτρολογεί κείμενα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή γρήγορα και σωστά, ενώ η μέθοδος αυτή θα είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τη διδασκαλία των παιδιών.

Η δραστηριότητα παιχνιδιού βοηθά το παιδί να κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες γρήγορα και σταθερά, αυτός ο τύπος δραστηριότητας έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην παιδαγωγική.
Τα παιχνίδια πληκτρολόγησης είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να κατακτήσετε το πληκτρολόγιο παίζοντας. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η εκμάθηση νέων πληροφοριών με παιγνιώδη τρόπο είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις κανονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Διαφορετικά είδη παιχνιδιών πληκτρολόγησης

Τα παιχνίδια πληκτρολόγησης παρουσιάζονται σε διαφορετικά είδη και καθένα από αυτά τα είδη εστιάζει στο να βοηθήσει στην ανάπτυξη τόσο της ταχύτητας πληκτρολόγησης στο πληκτρολόγιο όσο και της ακρίβειας, αναπτύσσοντας τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, τη μυϊκή μνήμη και το συντονισμό.

Η μορφή παιχνιδιού είναι αποτελεσματική για την εκμάθηση του πληκτρολογίου, επειδή έχει το στοιχείο του ανταγωνισμού. Ο παίκτης επιτυγχάνει ένα ρεκόρ ταχύτητας και αμέσως θέτει μια νέα εργασία, κάνοντάς την πιο δύσκολη.

Στα σχολικά μαθήματα, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια δακτυλογράφησης ως μία από τις μεθόδους διδασκαλίας. Όταν ένας μαθητής παίζει παιχνίδια δακτυλογράφησης, έχει συνεχώς κίνητρο να βελτιώνεται.

Κάθε παιχνίδι δακτυλογράφησης έχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Ο παίκτης ξεκινά με το πιο εύκολο επίπεδο και σταδιακά προχωρά στα πιο δύσκολα. Το παιχνίδι περιλαμβάνει την εκμάθηση και την εκπαίδευση όλων των βασικών επιλογών, ο παίκτης θα είναι σε θέση να κατακτήσει τη δεξιότητα της εργασίας όχι μόνο με γράμματα, αλλά και με συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Το παιχνίδι Type And Run θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε τα πλήκτρα της αρχικής σειράς, παιχνίδια όπως το KeyTower και το KeyMan θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε όλα τα γράμματα του πληκτρολογίου. Τα παιχνίδια Typing Typing Attack και Race έχουν προτείνει την εκτύπωση ολόκληρων λέξεων.

Τι μπορούν να σας διδάξουν τα παιχνίδια δακτυλογράφησης;

Χρησιμοποιώντας παιχνίδια δακτυλογράφησης, ο παίκτης θυμάται τη θέση των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο, μαθαίνει να τοποθετεί σωστά τα δάχτυλα, να γράφει και να διαβάζει. Πολλά παιχνίδια δεν διδάσκουν μόνο δακτυλογράφηση, αλλά δίνουν επίσης προσοχή στην εκμάθηση της γραμματικής και της ορθογραφίας, σημειώνοντας τα ορθογραφικά λάθη των λέξεων.

Επίσης, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν συχνά παιχνίδια δακτυλογράφησης για να μάθουν αγγλικά με τα παιδιά τους. Πολύ δημοφιλή είναι τα παιχνίδια στα οποία ο παίκτης μπορεί να μάθει τις πιο συνηθισμένες αγγλικές λέξεις, τη σωστή ορθογραφία τους.

Δεν σχετίζονται όλα τα παιχνίδια δακτυλογράφησης με τις λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός παιχνιδιών δακτυλογράφησης που περιλαμβάνουν ένα παιχνίδι αγώνων ή σκοποβολής, κατά το οποίο ο παίκτης μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα του πληκτρολογίου για να ελέγχει ένα αυτοκίνητο ή έναν χαρακτήρα.

Τα παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να παίξουν παιχνίδια δακτυλογράφησης και ακόμη και για τα μικρότερα παιδιά υπάρχουν συναρπαστικά πολύχρωμα παιχνίδια που μαθαίνουν στο παιδί πώς να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Μόλις το παιδί αρχίσει να ενδιαφέρεται για τα παιχνίδια στο πληκτρολόγιο, θα πρέπει να του προσφέρετε παιχνίδια δακτυλογράφησης, ώστε να σχηματίσει αμέσως τη συνήθεια να τοποθετεί σωστά τα δάχτυλά του στο πληκτρολόγιο. Αν ένα παιδί αρχίσει να πληκτρολογεί με δύο δάχτυλα, θα είναι δύσκολο να το επανεκπαιδεύσετε να χρησιμοποιεί σωστά το πληκτρολόγιο.

Η επάρκεια του πληκτρολογίου είναι μια σημαντική αισθητηριακή δεξιότητα που πρέπει να κατακτηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς είναι βασική τόσο για τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, όσο και για την εκπαίδευση και την εργασία.

Πλεονεκτήματα των παιχνιδιών δακτυλογράφησης

Ανάμεσα σε όλα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα παιχνίδια δακτυλογράφησης καταλαμβάνουν μια ιδιαίτερη θέση, επειδή συνδυάζουν την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την απόκτηση νέων γνώσεων. Τα πλεονεκτήματα των παιχνιδιών δακτυλογράφησης περιλαμβάνουν:

- ανάπτυξη της μυϊκής μνήμης,
- βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού,
- βοήθεια στη διόρθωση του γραφικού χαρακτήρα,
- εξάσκηση της ταχύτητας και της ακρίβειας πληκτρολόγησης στο πληκτρολόγιο,
- προσθήκη λεξιλογίου και εκμάθηση ορθογραφίας,
- κατάκτηση μιας σημαντικής δεξιότητας που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εργασία στο μέλλον.