Subway Runner

103
1
Subway Runner

Om spil «Subway Runner»

Hvert erhverv i vores verden er efterspurgt, nogle er det måske mindre ofte og andre oftere, men der er også erhverv, der er forbundet med farer under udførelsen af deres professionelle opgaver. Det drejer sig bl.a. om brandmænd, politibetjente, bjergbestigere og mange andre. Vi vil fortælle dig om erhvervet som underjordisk mekaniker, der arbejder i undergrunden. Hans ansvarsområder omfatter overvågning af tilstanden af alle de mekanismer, der sikrer metroens drift. Derudover skal han konstant overvåge alle nødsituationer, såsom ulykker. Hvis der pludselig sker noget et eller andet sted, og en mekanisme svigter eller ikke fungerer korrekt, sendes et signal til fjernbetjeningen. I dette tilfælde skal han følge med til ulykkesstedet og tilsidesætte alle andre anliggender, da menneskers liv kan være i fare.

Se hvordan man spiller: