Kategorie humorných her obsahuje hry, které jistě rozesmějí, potěší nebo rozesmějí každého hráče. Jedná se o hry, jejichž děj je založen na humoru. Můžete si být jisti, že po hraní našich humorných her budete mít dobrou náladu.

Co je to humor?

S pojmem humor se setkáváme každý den, ale víme, jak se humor liší například od satiry nebo ironie, všechny tyto žánry vyvolávají v člověku smích nebo úsměv.

Humor je schopnost člověka všímat si vtipných stránek v tom, co ho v životě obklopuje, a tyto komické stránky předvádět ostatním lidem.

Kdy je to pro člověka vtipné? Když se kolem něj děje něco, co odporuje logice, nebo když se něco neshoduje s jeho představou o světě. Humor může mít mnoho různých forem a žánrů a humorné hry jsou jen jednou z těchto forem. Humor můžete najít také ve vtipech nebo anekdotách, humoreskách nebo satirických kreslených vtipech, hříčkách nebo komediích.

Jaké druhy humoru můžeme najít v humorných hrách?

Všechny humorné hry se liší způsobem, jakým vás rozesmějí. Pokud se jedná o zlý a nemilosrdný smích nebo výsměch, pak se jedná o satirické hry. Takové hry se často zaměřují na známé osobnosti a zesměšňují jejich negativní vlastnosti prostřednictvím vtipné hry. Postavami takových humorných her jsou prezidenti a celebrity, známé osobnosti veřejného života.

Humor však může být i laskavý. Jeho cílem je sdělit subjektu humoru, že má nedostatky, a dotlačit ho k jejich nápravě.

Existuje také taková velmi zajímavá forma humoru, jako je parodie. Parodie se často používá v ději humorných her. V takových hrách postavy kopírují jedinečné rysy určitých osobností, které lze podle těchto rysů poznat.

Mezi humornými hrami najdete také hry v žánru černého humoru. V tomto druhu humoru je hodně cynismu, takže tyto humorné hry mohou mít zápletky o nemoci nebo smrti a také temná témata.

Proč jsou humorné hry užitečné?

Hlavním přínosem humorných her je, že u hráče rozvíjejí smysl pro humor. Pokud uživatel nemá smysl pro humor vůbec nebo ho má málo vyvinutý, měl by se rozhodně věnovat humorným hrám, aby v sobě tuto schopnost rozvinul.

Další nespornou výhodou humorných her je, že vás rozesmějí a rozesmějí. Psychologové nazývají smích nejlepším lékem. Psychologové po celém světě jako lék používají humorné techniky. Tento způsob léčby se nazývá terapie smíchem.

Když se člověk směje, rozvíjí se jeho pozitivní pohled na svět, stabilizuje se jeho duševní stav. V důsledku těchto změn se zlepšuje emocionální i fyzická pohoda člověka. Všechny humorné hry jsou také zástupci nejrůznějších žánrů. Každý z těchto žánrů online her se zaměřuje na rozvoj určitých vlastností a charakterových rysů člověka. Do kategorie humorných her patří jak adventury a střílečky, tak i závodní hry, hry na hraní rolí a logické hádanky.