Kdo nemá rád hry se slovy? Trávit čas s touto zábavou znamená několik hodin v kuse vzrušující činnost, užitečnou pro mysl a paměť.

Varianty slovních her

Existuje mnoho druhů slovních her, ale nejznámější a nejoblíbenější hrou jsou křížovky. Podstatou křížovkové hry je psaní písmen v propletených řadách políček tak, aby se v políčkách protínajících se určitými písmeny objevila slova s danými hodnotami. Hra křížovka předpokládá, že pod hracím polem obsahuje popisy významů slov, podle kterých musí hráč slovo sám uhodnout. Slova píšeme svisle nebo vodorovně.

Jedná se o velmi starou hru: první zmínky o ní lidé našli již v prvním století před naším letopočtem. Při vykopávkách starověkého města Pompeje našli archeologové hádanku, která se velmi podobala křížovce. Existuje mnoho typů křížovek a často se od sebe velmi liší. Skanzenová neboli skandinávská křížovka je pole vyplněné slovy tak těsně, že se stejné slovo protíná s jinými slovy téměř v každém písmenu. Ve skenovkách jsou popisy významů slov velmi krátké, píše se do prvního políčka slova. Existují také skládačky nebo maďarské křížovky, anglické křížovky a dokonce i africké. Mezi kategorie křížovek patří slovní hry, jako je čínská křížovka, klíčové slovo, 3D prostorová křížovka a křížovka se smyčkou.

Křížovkám podobnou oblíbenou hrou milionů lidí je scrabble. Této deskové hry se mohou zúčastnit dva, tři nebo čtyři hráči. Hráči soutěží ve skládání slov z písmen, která jsou namalována na dřevěných destičkách. Tato slova je třeba sestavit na hrací desce, která je rozdělena na 225 políček. Scrabble je celosvětově velmi oblíbená hra, kterou v roce 1938 vymyslel Alfred Butts, povoláním architekt. Po celém světě se dokonce pořádají mistrovství ve scrabble.

Slovní hry online

Vynález online slovních her se stal novou etapou ve vývoji křížovek a dalších slovních her, protože tvůrci online slovních her udělali známé hry co nejrozmanitější a nejzajímavější. Objevily se hry jako Outspell nebo Spellbound, které si okamžitě získaly srdce fanoušků

Mezi online slovními hrami jsou hry, ve kterých je třeba složit slovo z písmen, i ty, ve kterých je třeba uhodnout slovo podle popisu, existují hry, ve kterých je třeba najít co nejvíce slov ve vyplněném číselném poli. Existují také sémantické hry, které trénují určitou sémantickou oblast slovní zásoby, která pokrývá dané téma.

K čemu slouží slovní hry?

Slovní hry nejsou jen zábavou, je to také velmi výkonný trenažér pro mysl, paměť a řečové dovednosti. Pro malé děti existují hry s nízkou složitostí a při takových hrách může dítě trávit čas zajímavě a prospěšně: učit se nová slova, pamatovat si jejich pravopis, obohacovat si slovní zásobu.

Psychologové tvrdí, že pokud se pravidelně hrají slovní hry, pak se dospělému člověku výrazně rozšíří slovní zásoba a mozek lépe funguje. Rozvíjí se také lidské laterální myšlení.

Takové slovní hry, jako jsou slovní hříčky nebo šarády, také rozvíjejí smysl pro humor a inovativní myšlení, což člověku pomáhá při rozhodování v obtížných životních situacích.