Existuje mnoho vzrušujících úkolů a nejrůznějších online dobrodružství, ale nikdy nenajdete více vzrušujících her než v kategorii her s bludištěm.

Co jsou to hry s bludištěm?

Od dávných dob se labyrinty těší špatné pověsti. Tak se označují místa nebo stavby, ve kterých je cesta k východu velmi nepřehledná. Obvykle se bludiště vyskytují ve dvourozměrném prostoru, ale s příchodem online her s bludištěm bylo možné vytvářet bludiště i v trojrozměrném prostoru.

První labyrinty existovaly již v dobách starého Egypta. Nejznámějším z těchto labyrintů je Krokodilopolis neboli "město plazů". V tomto labyrintu bylo mnoho sálů a sloupů, místností a chodeb. Některé z těchto místností byly dokonce v podzemí.

Panteon egyptských bohů byl také labyrintem, ze kterého nikdo nikdy nenašel cestu ven. Tyto labyrinty existovaly i ve skutečnosti a některé jejich fragmenty se dochovaly dodnes.

Starověcí Řekové s oblibou stavěli labyrinty; takové labyrinty jsou popsány v mnoha starověkých mýtech a legendách. Slavný labyrint ze starověkého Říma se dodnes dochoval v podobě mohyly, uvnitř které je ukryta celá síť pohřebních krypt, což je obrovský labyrint.

Některé národy, například Číňané, stavěly labyrinty, aby zmátly zlé duchy a zabránily jim najít si k nim cestu.

Žánry her s bludištěm

Mezi hrami v kategorii bludišťové hry se nachází spousta nejrůznějších bludišť, na kterých je postaven děj hry v různých žánrech.
Nejzajímavější jsou bludišťové hry s úkoly, protože se v nich mísí nutnost najít cestu z bludiště s hlavním úkolem hry. Tyto hry mají rádi jak dospělí, tak děti.

Místa v labyrintech také často doprovázejí střílečky a adventury. Jakýkoli boj v labyrintu nabývá zvláštních rysů: adrenalin v krvi vzrušuje a pocit nebezpečí a beznaděje zostřuje všechny smysly.

Jaké jsou typy bludišť v bludišťových hrách?

Labirinty mohou mít různé tvary a typy struktur.

V současné době jsou nejmódnější variantou labyrintů zahradní nebo živé labyrinty. V bludišťových hrách se takové labyrinty také vyskytují: hrdinové putují zahradním labyrintem a hledají poklady nebo bonusové body. Často jsou taková bludiště prezentována v bludišťových hrách pro dívky.

Pokud se děj hry odehrává uvnitř budovy nebo domu, pak se labyrint skládá z mnoha místností propojených chodbami. Najít cestu ven z takových domů je snazší než ze zahradních labyrintů, ale postavě často hrozí nebezpečí na každém kroku, takže je třeba být opatrný.

Nejnebezpečnější jsou podzemní labyrinty. Takovými labyrinty mohou být opuštěné doly, šachty, podzemní skladiště a pokladnice. Zabloudit v takovém labyrintu je velmi děsivé, protože vždy hrozí propadnutí půdy.

Logické hry s bludištěm jsou obvykle kreslená nebo schematická bludiště. Často je v takových labyrintech nutné splnit určitý úkol, který se řeší graficky. Tyto bludišťové hry však nejsou o nic méně napínavé.