Fanoušci her, jako jsou viking games, jsou lidé, kteří si bojování opravdu užívají. Ne však všechny boje, ale ty speciální: ty, kdy do bitvy vstupují silní a tajemní hrdinové středověku, Vikingové.

Kdo jsou Vikingové?

Na samém počátku středověku začali námořníci ze skandinávských zemí podnikat na svých lodích námořní plavby do celého světa. Dokonce se plavili až do severní Afriky a tyto plavby pokračovaly až do jedenáctého století. Tito námořníci pocházeli z kmenů, které obývaly území, na němž se rozkládají dnešní skandinávské země Dánsko, Norsko a Švédsko. Těmto mořeplavcům se říkalo Vikingové a často můžete slyšet, jak se jim říká Normané nebo Varangové.

Jelikož v době Vikingů mezi skandinávskými národy prakticky neexistoval psaný jazyk, pak se příběhy o jejich životě a taženích můžeme dozvědět z lidových vyprávění, která se předávala ústně z úst do úst.

Zajímavá fakta o Vikinzích

Vikingové se vždy drželi v početných rodinách, jen velmi zřídka děti opouštěly rodinu a žily v jiných zemích. Proto se Vikingové zapsali do historie jako velmi přátelský národ. Proslavili se také jako skvělí a silní válečníci. Tato vlastnost se odráží i v online vikingských hrách, které kombinují zápletky bitev a bojů s dobrodružnými hrami.

Vnějškově poznáte Vikinga podle oblečení, které se lišilo od všech oděvů, které nosili lidé v jiných částech světa. Oděv Vikingů se skládal z teplého vlněného oblečení a masivních kovových ozdob, které naznačovaly úspěchy bojovníka v boji. Vikingy poznáte také podle rohatých přileb, i když jde jen o stereotyp lidové kultury. Ve skutečnosti vědci nenašli žádné důkazy o tom, že by vikingské přilby byly právě takové.

Hlavní zbraní Vikingů bylo kopí, takže většina vikingských her obsahuje boj s kopím. Vikingové měli také meče, sekery a bojové sekery. Obvykle je Viking na obrázcích zobrazován s takovou speciální sekerou v ruce.

Jaké vikingské hry online máme k dispozici?

Protože Vikingové jsou slavní válečníci, kteří vyhrávali všechny bitvy a války, jsou bitvy a boje nejžádanější kategorií vikingských her.

Vikingové byli námořníci, takže většina událostí ve vikingských hrách se odehrává na moři nebo v oceánu. Vikingové se plavili na speciálních válečných lodích zvaných drakkars. Na takových lodích se Vikingové vydávali do námořních bitev a podnikali své dobyvačné výpravy.

Pokud se rozhodnete pro online vikingské hry, budete mít možnost tyto úžasné lodě poznat. Vydáte se na námořní plavbu společně s těmito odvážnými námořníky.

V kategorii vikingské hry pro vás máme víc než jen bitvy a souboje. Také mezi vikingskými hrami je spousta úkolů, kde bude muset vaše postava bojovat, ale bude muset také dokončit zadní hry a najít skryté poklady.

Jelikož se vikingové v poslední době stali velmi populární v mediální kultuře, budete mít možnost setkat se s těmi postavami z populárních kreslených filmů a televizních seriálů, které již znáte.