Jednou z nejzajímavějších kategorií online her jsou Hornické hry. Pod tímto názvem se shromažďují hry, ve kterých se děj odehrává v dolech pod zemí a hlavními postavami jsou horníci.

Hlavní příběhy Hornické hry

Většina hornických her se věnuje dolům a lidem, kteří v nich pracují. Doly se nazývají podzemní umělé prostory, které jsou organizovány za účelem těžby nerostných surovin pro zemi.

Protože důl je průmyslový podnik, mají všechny důlní Hornické hry prvky ekonomické hry: nerostné suroviny je třeba ze země vytěžit a výhodně realizovat.

Důlní hry se mohou odehrávat v podzemí, v horách, pod vodou, na poušti. Také se děj hry může odehrávat ve vesmíru.

Často se žánr důlních her kombinuje s žánrem hororu nebo nebezpečných dobrodružství. Buďte opatrní, vaší postavě může hrozit nebezpečí na každém kroku: může to být děsivá fantastická bytost nebo jen bandité, kteří přepadli důl a chystají se horníky okrást a odnést si všechno zlato, které se horníkům podařilo odtud získat.

Hlavní postavy hornických her

Hlavními postavami všech hornických her jsou horníci - lidé, kteří pracují v dole, těží rudu nebo uhlí. Jsou to nebojácní lidé, protože být horníkem je nebezpečné povolání. Pokaždé člověk sestupuje do podzemí a riskuje. Za celou historii hornictví došlo k mnoha případům propadnutí a zavalení dolů. A protože při těžbě nerostných surovin dochází k produkci přidruženého plynu, někdy se tento plyn může nahromadit a pak dojde k výbuchu.

Těžaři mohou v důlních hrách těžit nejen rudu nebo uhlí, ale také zlato a diamanty, drahé kameny. Často se v důlních hrách objevují příběhy, ve kterých se děj neodehrává v průmyslovém podniku, ale v opuštěných dolech, kde se již dlouho nepracuje. Do takových dolů přicházejí dobrodruzi a hledači peněz, aby našli zlato a zbohatli.

Strašidelné příběhy v hornických hrách

S doly je často spojeno mnoho strašidelných a napínavých příběhů. Protože důl sám o sobě se zdá být nebezpečným místem, lidé si vymysleli mnoho příběhů a legend o duchách a zlých duchách, kteří v dolech žijí.

Náměty důlních her často souvisejí s tím, že postavu, která se v dole nachází, pronásleduje nějaká příšera nebo duch.
Nejčastěji jsou důlní hry návykové, sběratelské nebo arkádové hry, ve kterých musíte do sbírky nasbírat vše, co důl nabízí. Buďte opatrní: v takových hrách můžete na cestě narazit na nepotřebné a nebezpečné předměty, které vám ublíží. Dávejte si na takové nálezy pozor.

Důl ve většině případů připomíná labyrint, ve kterém se dá velmi snadno zabloudit. Proto bude jedním z nejoblíbenějších žánrů v důlních hrách hra s bludištěm, ze kterého musíte najít cestu ven. Často se objevují zápletky, na kterých, abyste se z bludiště dostali, musíte vyřešit nějaký problém, hádanku, splnit úkol. V kategorii hornických her se často vyskytují hry s úkoly a logické hry.