Jednou z nejzajímavějších kategorií online her jsou těžební hry. Pod tímto názvem se shromažďují hry, ve kterých se děj odehrává v dolech pod zemí a hlavními postavami jsou horníci.

Hlavní příběhy hornických her

Většina hornických her se věnuje dolům a lidem, kteří v nich pracují. Doly se nazývají podzemní umělé prostory, které jsou organizovány za účelem těžby nerostných surovin pro zemi.

Protože důl je průmyslový podnik, mají všechny důlní hry prvky ekonomické hry: nerostné suroviny je třeba ze země vytěžit a výhodně realizovat.

Důlní hry se mohou odehrávat v podzemí, v horách, pod vodou, na poušti. Také se děj hry může odehrávat ve vesmíru.

Často se žánr důlních her kombinuje s žánrem hororu nebo nebezpečných dobrodružství. Buďte opatrní, vaší postavě může hrozit nebezpečí na každém kroku: může to být děsivá fantastická bytost nebo jen bandité, kteří přepadli důl a chystají se horníky okrást a odnést si všechno zlato, které se horníkům podařilo odtud získat.

Hlavní postavy hornických her

Hlavními postavami všech hornických her jsou horníci - lidé, kteří pracují v dole, těží rudu nebo uhlí. Jsou to nebojácní lidé, protože být horníkem je nebezpečné povolání. Pokaždé člověk sestupuje do podzemí a riskuje. Za celou historii hornictví došlo k mnoha případům propadnutí a zavalení dolů. A protože při těžbě nerostných surovin dochází k produkci přidruženého plynu, někdy se tento plyn může nahromadit a pak dojde k výbuchu.

Těžaři mohou v důlních hrách těžit nejen rudu nebo uhlí, ale také zlato a diamanty, drahé kameny. Často se v důlních hrách objevují příběhy, ve kterých se děj neodehrává v průmyslovém podniku, ale v opuštěných dolech, kde se již dlouho nepracuje. Do takových dolů přicházejí dobrodruzi a hledači peněz, aby našli zlato a zbohatli.

Strašidelné příběhy v hornických hrách

S doly je často spojeno mnoho strašidelných a napínavých příběhů. Protože důl sám o sobě se zdá být nebezpečným místem, lidé si vymysleli mnoho příběhů a legend o duchách a zlých duchách, kteří v dolech žijí.

Náměty důlních her často souvisejí s tím, že postavu, která se v dole nachází, pronásleduje nějaká příšera nebo duch.
Nejčastěji jsou důlní hry návykové, sběratelské nebo arkádové hry, ve kterých musíte do sbírky nasbírat vše, co důl nabízí. Buďte opatrní: v takových hrách můžete na cestě narazit na nepotřebné a nebezpečné předměty, které vám ublíží. Dávejte si na takové nálezy pozor.

Důl ve většině případů připomíná labyrint, ve kterém se dá velmi snadno zabloudit. Proto bude jedním z nejoblíbenějších žánrů v důlních hrách hra s bludištěm, ze kterého musíte najít cestu ven. Často se objevují zápletky, na kterých, abyste se z bludiště dostali, musíte vyřešit nějaký problém, hádanku, splnit úkol. V kategorii hornických her se často vyskytují hry s úkoly a logické hry.