V posledních letech získávají kvízové hry online na popularitě. Mnoho lidí se ptá: co to je? Ale kvízové hry jsou přesně tím případem, kdy se říká, že vše nové je dobře zapomenuté staré.

Co jsou to kvízové hry?

Koncept kvízu není nový: tento druh zábavy existoval vždy. Lidé si navzájem kladli otázky ústně nebo písemně, odpovídali na ně a pak spočítali počet správných odpovědí a vybrali vítěze.

Toto pravidlo je společné všem typům kvízových her, ale mohou se od sebe lišit tím, jaké oblasti znalostí kvízové otázky zahrnují. Kvízy se mohou lišit i v sekundárních pravidlech: v jakém pořadí soupeři odpovídají na otázky, jak se určuje vítěz.

Původně kvízové hry existovaly jako deskové hry. V takových hrách byly otázky předem připraveny. Později vznikly kvízové hry, ke kterým se samostatně vydávaly sady otázek.

Rozvoj těchto deskových her vedl k tomu, že se účastníci začali sdružovat do celých komunit a pořádat rozsáhlé turnaje.

Kvízové hry v televizi

Předtím, než se objevily kvízové hry online, byla tato forma her velmi populární a oblíbená v televizi. Pořádaly se celé seriály a kvízové turnaje a vítězové a šampioni se stávali národními hrdiny. Některé televizní hry tohoto žánru jsou stále velmi populární; rádi se jich účastní diváci po celém světě.

V posledních letech se žánr kvízových her v televizi opět rozšířil, protože mnoho reklamních kampaní je postaveno právě na formátu kvízu.

Forma kvízu ve vzdělávání je také hojně využívána: moderní vzdělávací kurzy a systémy využívají formu kvízových her jako kontrolní a výukové metody. Pomocí formátu kvízových her je možné učit se látku hravou formou efektivněji než při použití jiných výukových metod. Často rodiče volí tento typ her pro své děti jako trénink znalostí, dovedností.

Online kvízové hry - žánr, který si rychle získává oblibu

Jakmile žánr kvízových her pronikl na internet, začaly se objevovat celé specializované stránky, na kterých si každý uživatel může najít kvíz podle svého gusta a na témata, která ho zajímají.

Pokud však člověk nemá zájem věnovat této lekci spoustu času, pak se mu budou líbit kvízové hry online zdarma, které mají pestré provedení a seznam otázek, které jsou zábavné i poutavé.

Učitelé a psychologové velmi podporují zájem moderních dětí o žánr kvízových her, protože tento žánr online her má příznivý vliv na rozvoj vlastností, jako je důvtip a logika, učí týmové spolupráci, rozvíjí erudici a výrazně rozšiřuje obzory člověka.

A ačkoli všeobecné nadšení pro žánr kvízových her začalo relativně nedávno, má tento žánr již své rekordy. V roce 2010 se v Belgii konal nejmasovější kvíz na světě, který byl dokonce zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Tohoto kvízu se zúčastnilo 2280 členů.
Stejně jako každý esport má i kvízové hry své vlastní mistrovství, které přitahuje obrovské množství účastníků. Přenosy z těchto mistrovství přitahují miliony diváků.