Smashing Bots - PowerPuff Girls

76
3
Smashing Bots - PowerPuff Girls

Относно играта «Smashing Bots - PowerPuff Girls»

Да, тези бебета са малки на ръст и са създадени сладки и мили, но това съвсем не означава, че ще се поддадат на силите на злото и ще отстъпят, защото изобщо не са създадени за това. Нека да се запознаем с трите приятелки отблизо, пред нас са Балонче, Цвете и Пестил. Всяко от момичетата има своите уникални способности, с помощта на които може да се бори със силите на злото. Между другото, битките с тъмните сили не им пречат да изглеждат винаги красиви, точно като истинските красавици. Между другото, днес е такъв ден, в който момичетата са решили да отидат на шопинг и да си купят нови тоалети, още повече, че скоро ще се състои малко парти и роклите ще им дойдат много добре. Но вероятно ще се наложи да отложите покупката на рокли за друг ден, тъй като небето внезапно потъмня и покрай къщите с голяма скорост профуча неидентифициран обект.

Гледайте как се играе: