Momo Horror Story

239
11
Momo Horror Story

Относно играта «Momo Horror Story»

Вероятно сте разбрали за кого или за какво става дума, защото не напразно на главния скрийнсейвър на играта Momo Horror Story е изобразено същество с пилешки крака и женска глава. Да, това е тя или то, персонажът, който се обажда по телефона или изпраща зловещи съобщения за предстоящата смърт на абоната. Надяваме се, че няма да получите такова съобщение, а ако все пак се появи в някоя от тези игри, винаги можете да използвате опита, придобит в този ужас. Всичко започва както обикновено, героят на играта седи пред компютъра, когато изведнъж телефонът му издава звук, което означава, че на телефона му е дошло съобщение със страшен текст, в който се казва за предстоящата му смърт. Какво да прави в този случай? Може би да изтриете съобщението и да не му обръщате внимание? Но защо тогава светлините изгаснаха?

Гледайте как се играе: