Често си мислим, че познаваме добре географията на родната си планета. Е, ние познаваме добре географията на нашата страна. Това е просто жанр като географските игри - това е още една възможност да си покажем колко грешим. Това е и възможност да научите това, което все още не знаете.

Познаваме ли географията?

Въпросът трябва да се зададе малко по-различно: познаваме ли географията по начина, по който я познават географските игри? Повечето от онлайн играчите твърдят, че когато за първи път започнат да играят някои от географските игри, са разочаровани от знанията си. Това е така, защото по време на играта се оказва колко много пропуски има в знанията им по география.

Не е необходимо обаче това да се възприема като фиаско. Това е просто начин да покажем на всички колко необятна е нашата земя и колко малко знаем за нея досега.

На какво учат игрите по география?

На първо място, географията дори не е една наука. Това са няколко науки заедно, които, обединени, някога са се опитвали да опишат нашата земя. При това всеки е правил това от своята гледна точка и от своята позиция.

С помощта на чудесни и умни географски игри имаме възможност да разберем по какви закони и закономерности си взаимодействат различните компоненти на географската среда.

Географията принадлежи към най-древните науки на човечеството, затова знанията, които ще усвоите с помощта на географските игри, са изведени и формулирани още по времето на древните гърци.

Основният раздел на географските игри са картите. С помощта на такива игри ще имате възможност да се научите как да се ориентирате по карти, да различавате различни географски обекти на картата, да разпознавате разстоянието между различни точки от картата.

Умението да се работи с карта за човек е едно от най-важните. Това е необходимо, за да може човек да оцелее в дивата природа, да се придвижва в региона, в който живее. Умението да се чете карта е необходимо и на всеки човек, за да се ориентира в планетата, на която живеем.

Играта по география също така ще ви научи да правите разлика между континенти и полуострови, да откривате необходимите региони. Можете да научите много полезна информация от раздел като географските игри.

За какво са полезни географските игри?

Не си мислете, че географските игри са скучни. Ако сте били отегчени в часовете по география в училище, то не бива да мислите, че в процеса на игра на географски игри ще бъдете също толкова отегчени. Игрите по география са направени интересни и цветни. Разработчиците са ги измислили така, че в хода на играта усвояването на нови знания да мине неусетно.

Училищните преподаватели и психолозите препоръчват такива игри за онези ученици, които се затрудняват да учат география, именно защото игрите по география помагат да се установят пропуските в знанията по предмета, а след това да се запълнят и поправят с помощта на игрови задачи.