През последните години игрите с викторини придобиват все по-голяма популярност. Много хора се чудят: какво е това? Но викторините са точно този случай, когато се казва, че всичко ново е добре забравено старо.

Какво е викторина?

Концепцията за викторината не е нова: този вид забавление винаги е съществувал. Хората са си задавали един на друг въпроси устно или писмено, отговаряли са на тях, а след това са броили броя на верните отговори и са избирали победителя.

Това правило е общо за всички видове игри викторини, но те могат да се различават помежду си по това в какви области на знанието викторината включва въпроси. Викторините могат да се различават и по второстепенни правила: в какъв ред съперниците отговарят на въпросите, как се определя победителят.

Първоначално викторините са съществували като настолни игри. При такива игри въпросите са били подготвяни предварително. По-късно са разработени викторини, към които отделно се пускат набори от въпроси.

Развитието на такива настолни игри довело до това, че участниците започнали да се обединяват в цели общности и да провеждат мащабни турнири.

Игри с викторини по телевизията

Преди да се появят викторините онлайн, тази форма на игри беше много популярна и разпространена по телевизията. Провеждаха се цели поредици и турнири по викторини, а победителите и шампионите се превръщаха в национални герои. Някои телевизионни игри в този жанр все още са много популярни; зрителите по цял свят с удоволствие участват в тях.

През последните години жанрът на викторините отново получи широко разпространение в телевизионния ефир, тъй като много рекламни кампании са изградени именно върху формата на викторината.

Формата на викторината в обучението също намира широко приложение: съвременните курсове и системи за обучение използват формата на викторините като методи за контрол и обучение. С помощта на формата на викторините е възможно да се усвои материал по игрови начин по-ефективно, отколкото с други методи на преподаване. Често родителите избират този тип игри за своите деца като обучение на знания, умения.

Игри с онлайн викторини - жанр, който бързо набира популярност

Веднага след като жанрът на викторините навлезе в интернет, започнаха да се появяват цели специализирани сайтове, на които всеки потребител може да намери викторина за себе си по вкус и по теми, които го интересуват.

Но ако човек не е заинтересован да отделя много време за този урок, то той ще хареса безплатните онлайн игри викторини, които имат цветен дизайн и списък с въпроси, който е едновременно забавен и развлекателен.

Учителите и психолозите много насърчават интереса на съвременните деца към викторините, тъй като този жанр онлайн игри оказва благотворно влияние върху развитието на качества като съобразителност и логика, учи на работа в екип, развива ерудицията и значително разширява кръгозора на човека.

И въпреки че общият ентусиазъм по отношение на жанра на викторините започна сравнително наскоро, този жанр вече има своите рекорди. През 2010 г. в Белгия се проведе най-масовата викторина в света, която дори беше вписана в Книгата на рекордите на Гинес. В тази викторина участваха 2280 души.
Както всеки еспорт, така и викторините имат свои шампионати, които привличат огромен брой участници. Излъчванията от такива шампионати привличат милиони зрители.