Категорията "Игри на разстояние" съдържа игри, чийто сюжет се основава на определено разстояние, а героите трябва или сами да преодолеят това разстояние, или да направят хвърляне или изстрел, за да може предмет или снаряд да преодолее това разстояние.

Какво е разстоянието?

Тъй като игрите на разстояние се основават на понятието "разстояние", си струва да разберем какво представлява то. В общ смисъл под понятието “разстояние” се разбира разстоянието от нещо до нещо, т.е. от един обект до друг.

Понятието "разстояние" се използва в различни сфери на човешкия живот, следователно сюжетите на игрите на разстояние могат да означават различни условия и различни места. Ако говорим за разстоянието като единица за икономическа дейност, то разстоянието се приема като отсечка от пътя. Ако става въпрос за разстояние по железопътна линия, тогава разстоянието ще се измерва от една гара до друга, въпреки че самият път е омагьосан кръг.

В кои области се използва терминът “разстояние”?

Тъй като светът на игрите на разстояние е голям и разнообразен, струва си да направим преглед на направленията и областите от човешкия живот, в които може да се използва понятието "разстояние", и тогава ще стане ясно какви могат да бъдат сюжетите на игрите на разстояние.

Най-очевидният сюжет на игрите на разстояние ще бъдат спортните сюжети, в които спортистите могат да преодоляват различни разстояния. В почти всички спортове водеща роля играе разстоянието, т.е. разстоянието, което трябва да измине спортистът или спортното оборудване, изстреляно или контролирано от спортиста.

Има още една област, в която се използва понятието "разстояние": във военното дело. Можете да чуете как командирите произнасят тази дума по време на военни паради, когато посочват какво разстояние трябва да има между елементите на военната система.

Понятието за разстояние се споменава и когато искат да кажат, че хората са се отдалечили един от друг. Тогава казват, че един човек спазва дистанция от друг човек.

Какви сюжети за игри на дистанция имаме?

Тъй като понятието разстояние се използва най-често в спортните игри, ние ви предлагаме цяла гама от спортни игри на разстояние, в които спортистите трябва да преодолеят къси и дълги разстояния в състезания по различни спортове. Ако става въпрос за бягане, тогава играчът ще трябва да бяга на различни разстояния, като се опитва да стигне пръв до финала. Ако става въпрос за ски или бързо пързаляне с кънки, тогава играчът също ще трябва да преодолява разстояния с различна дължина, както и да преодолява различни препятствия на разстояние.

Можем да предложим и игри на разстояние с камиони и други превозни средства. Задачата на играча в игрите с автомобили е да преодолее трудното разстояние на пътя и да стигне пръв до финалната линия. Ако става въпрос за автомобилни състезания, то трасето, по което трябва да се движи автомобилът ви, може да бъде оборудвано с разнообразни препятствия. Това зависи и от мястото, в което се развива сюжетът на играта. Има игри, в които пейзажът предполага естествени препятствия и трудни участъци от пътя.

Също така сред игрите за преодоляване на разстояние можете да откриете игри за хвърляне, в които играчът трябва да хвърли някакъв предмет или спортно оборудване, така че да прелети необходимото разстояние.