Commando

173
6
Commando

Относно играта «Commando»

Серията Commando заема специално място в историята на компютърните игри. Тя даде началото на цял жанр тактически стратегии, които винаги са се фокусирали не върху уменията на играча, а върху неговата изобретателност. В нея се разказваше за международна група диверсанти, които изпълняват задачи зад вражеските линии по време на Втората световна война. А всяко от нивата ѝ представляваше почти point-and-click куест, в който беше необходимо по метода на пробите и грешките да се изчисли правилната последователност от действия, за да се стигне до целта и да се изпълни задачата. В тази игра ще станете част от отряда с име на Commando. Всеки път ще получавате различни задачи, за чието изпълнение ще трябва да отидете на различни места по света. За всяка задача ще ви бъде дадено оръжие, с което трябва да защитавате позициите си и да завършите мисията.

Гледайте как се играе: